Dileklerin hızlı kabul olması için dua! Peygamber Efendimizin dilek duası nasıl okunur?

haberlernews
2 Min Read

Müslüman alemi, kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek  ve bağışlanmak için sık sık ibadet eder yani dua okur.
İnsanoğlu’nun umutları, istekleri, dilekleri hiçbir zaman bitmez. Bunlara kavuşmak için sık sık dualara sarılır.
İstek ve dilek duası en çok okunan dualardandır.
Yüce Allah, yarattığı kullardan devamlı kendisinden istemelerini emretmiştir.
Zira, insanoğlunun istek ve dilekleri hiçbir zaman bitmez. Bu durumlarda eller semaya açılarak Yüce Allah’a yakarılır ve dilek duası okunuşu yapılır.
Dilek duası nasıl okunur?
Estagfirullah min külli mâ kerihallah,
Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.
Anlamı
Anlamı: Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.
Dilek duası arapça okunuşu
Hasbiyallahü la ilahe illa hu. Hasbünallahu veni’mel vekil. İyyake na’büdü ve iy’yake nestain. Velhamdü lillahi rabbil alemin.
Türkçe anlamı
Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129) Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173) Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5) Ve âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En’am, 45).
Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in dilek duası
“Allahumme eslıh zate beynina ve ellif beyne gulubina vehdina subule’s-selami ve neccina mine’z-zulumati ile’n-nuri ve cennibe’l -fevahişe ve zahera minha ve ma betan.
Allahumme barik lena fi esmaina ve ebsarina ve gulubina ve ezvacina ve zürriyatina ve tub aleyna inneke ente’t-tevvabu’r-rahim.
Ve’c-alna şakirine li ni’ğmetike musnine biha gabiline leha ve etemmeha aleyna.” – Taberani, Hakim
Anlamı
Allahım, aramızı ıslah et, kalplerimizi birleştir ve bizi esenlik yollarına ilet, bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur, bizi açık, gizli bütün kötülükeleden, fenalıklardan uzaklaştır.
Allahım kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, çoluk çocuğumuz ve neslimiz hususunda bize feyz-u bereket ver. Tevbelerimizi kabul eyle, şüphe yok ki Sen tevbeleri kabul eden büyük rahmet sahibisin.
Bizleri sayısız nimetine sena ederek Sana şükredenlerden eyle ve nimetini üzerimize tamamla.

Share this Article