Prof. Dr. Korkut Boratav: Şu anda hükümet dış finansman sorunlarıyla ilgili tıkanma noktasında. Ekonominin dış kırılganlıkları sürüyor. IMF programının benimsenmesi de Türkiye için çözüm olmaz. […]
Prof. Dr. Korkut Boratav: Şu anda hükümet dış finansman sorunlarıyla ilgili tıkanma noktasında. Ekonominin dış kırılganlıkları sürüyor. IMF programının benimsenmesi de Türkiye için çözüm olmaz.